۱۳۹۸ جمعه ۶ ارديبهشت
ماده 1. ماموريت
رسالت مركز پژوهش‌هاي كاربردي و مطالعات راهبردي شوراي اسلامي شهر اصفهان كه از اين به بعد در اين شيوه‌نامه، مركز ناميده مي‌شود، پشتوانه علمي و پژوهشي در تصميمات و مصوبات شوراي اسلامي شهر اصفهان در سه حوزه اصلي وظايف شورا شامل سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مي‌باشد.
 
ماده 2. اهداف مركز عبارتند از:
• تشكيل اتاق‌هاي فكر تخصصي به منظور بررسي كارشناسي، انجام مطالعه، پژوهش و كسب نظرات نخبگان، متخصصان، نهادهاي مردمي، تشكل‌هاي حرفه‌اي، دستگاه‌هاي اجرايي و شهروندان در موضوعات شهري.
• افزايش اثر بخشي و كارائي فرآيندهاي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، نظارت و ارزيابي شورا.
• بسترسازي براي گزينش راهكارهاي مناسب به منظور حل مشكلات شهر و رفع نيازهاي شهروندان.
• تامين داده‌ها و اطلاعات تخصصي مورد نياز شورا.
• انتقال و اشاعه نتايج اقدامات مركز و همچنين مطالب مرتبط با ماموريت مركز به شهروندان و نهادهاي ذي‌ربط.
• ايجاد زمينه ارتباط مستمر شهروندان با شورا در جهت كسب نظرات ايشان و ايجاد فرايند بازخورد اطلاعات در زمينه نيازهاي شهر و شهروندان و اقدامات شورا.
• انجام مطالعات راهبردي آينده‌پژوهشي جهت ايجاد روندهاي جديد در مسير پيشرفت شهر.
 
 
 نشاني : اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر، مركز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر اصفهان
 شماره تماس: 09123456789    كدپستي: 8123456789
تمام حقوق اين سايت متعلق به شوراي اسلامي شهر اصفهان ميباشد.