۱۳۹۸ جمعه ۶ ارديبهشت
مطابق اساس نامه مركز پژوهش شوراي شهر، ساختار مركز به صورت زير تعريف شده است:
ماده 1. اركان مركز عبارتند از هيات امناء، رئيس مركز و شوراي پژوهشي.
ماده 2. ساير اجزاء مركز عبارتند از دبير مركز، مشاوران علمي و گروه‌هاي تخصصي.
ماده 3. هيات امناء: كليه اعضاء شوراي اسلامي شهر اصفهان مي‌باشند.
تبصره 1. جلسه هيأت امناء با حضور دو سوم از اعضاء، مشروط بر آن كه رييس يا نايب رييس شوراي شهر و رييس مركز جزء آنان باشد رسميت يافته و تصميمات با راي اكثريت حاضر در جلسه رسميت مي‌يابد.
تبصره 2. رئيس شوراي شهر، رئيس هيات امناء نيز مي‌باشد.
تبصره 3. جلسات هيات امناء هر 6 ماه يكبار يا در هنگام درخواست رييس مركز برگزار مي‌گردد.
ماده 4. وظايف هيأت امناء عبارتند از:
• تصويب خط مشي كلي مركز بنا بر پيشنهاد رئيس مركز
• تصويب و نظارت بر بودجه و تفريغ بودجه مركز
• تصويب آيين‌نامه‌هاي استخدامي، مالي و معاملاتي مركز
• نصب و عزل رئيس مركز بر اساس مندرجات ماده 7 و تبصره ذيل آن
ماده 5. رئيس مركز: رئيس مركز براي مدت 2 سال از بين اعضاي شوراي اسلامي شهر كه داراي مدارج علمي دانشگاهي و تجربه كافي باشند، توسط اعضاي شوراي شهر انتخاب و با حكم رئيس شوراي شهر منصوب مي‌شود.
تبصره 1. استعفاء يا عزل رئيس مركز قبل از پايان مدت ماموريت، با درخواست رئيس مركز و يا پيشنهاد رئيس شورا و تصويب شوراي شهر امكان‌پذير است.
ماده 6. اهم وظايف رئيس مركز عبارتند از:
• تدوين سياست‌ها و برنامه مركز جهت ارايه به هيات امناء
• تدوين پيشنهاد بودجه مركز جهت ارايه به هيات امناء
• تهيه ساختار سازماني مركز جهت ارايه به هيات امناء
• تدوين آيين‌نامه‌هاي استخدامي، مالي و معاملاتي مركز جهت ارايه به هيات امناء
• انتخاب دبير، مسئولان گروه‌هاي تخصصي، كارشناسان و مشاوران علمي مركز
• اولويت‌بندي اقدامات مركز بر اساس برنامه ساليانه
• پيشنهاد پروژه‌هاي پژوهشي به شوراي پژوهشي در راستاي ماموريت مركز
• عقد قراردادهاي پژوهشي مركز پس از تاييد شوراي پژوهشي
• مديريت نشست‌هاي هم‌انديشي و مشورتي با صاحبنظران و كارشناسان
• نظارت بر فعاليت گروه‌هاي تخصصي مركز
• نظارت بر حسن انجام طرح‌هاي مطالعاتي و پژوهشي مركز
• نظارت بر فرايندهاي مربوط به هر گونه فعاليت فكري و پژوهشي و توليد هر گونه سند علمي و پژوهشي در مركز
• مطالعه‌ و بررسي‌ رويكردها و روش‌هاي‌ نوين‌ مديريت‌ به‌ منظور به‌ كارگيري‌ و استقرار نظام‌ها و سبك‌هاي‌ مديريتي‌ براي‌ انجام‌ كارآمد وظايف‌ پژوهشي مركز
 نشاني : اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر، مركز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر اصفهان
 شماره تماس: 09123456789    كدپستي: 8123456789
تمام حقوق اين سايت متعلق به شوراي اسلامي شهر اصفهان ميباشد.